تاريخ : دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ | 8:26 | نویسنده : مجتبي

خواننده: بابک رهنما

آهنگ: زندگي با تو بهتره

 

عشق منو تو توي قلبم مي مونه

لمس دست تو توي قلبم مي مونه

تو هستي با من توي روياي شبونه

فكر تو هستم با اين دستاي سردم

 

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

 

عشق منو تو توي قلبم مي مونه توي قلبم مي مونه

عطر دست تو توي يادم مي مونه توي يادم مي مونه

روزهاي با تو هرگز يادم نميره هرگز يادم نميره

وقتي تو هستي قلبم آروم مي گيره قلبم آروم مي گيره

 

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

 

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

زندگي با تو بهتره بذار تو دنيات بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

 

اي عشق من تو بهتريني مي خوام عاشقت بمونم

زندگي با تو بهتره مي خوام عاشقت بمونم

نگو حرف رفتنو بي تو من نمي تونم

 

دانلود ـ Downloadپیچک