تاريخ : شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ | 7:22 | نویسنده : مجتبي

ترانه: شهزاده

خواننده ها: الهه ـ عهديه ـ حامد فولاد قلم

 

يه شب تو خواب، وقت سحر

شهزاده اي زرين کمر

نشسته بر اسب سپيد

ميومد از کوه و کمر

مي رفت و آتش به دلم مي زد نگاهش

 

کاشکي دلم رسوا بشه

دريا بشه اين دو چشم پر آبم

روزي که بختم باز بشه

پيدا بشه اون که اومد به خوابم

شهزاده روياي من، شايد تويي

اون کس که شب در خواب من آيد تويي تو

از خواب شيرين ناگه پريدم

او را نديدم، ديگر کنارم به خدا

جانم رسيده از غصه بر لب

هر روز و هر شب، در انتظارم به خدا

 

کاشکي دلم رسوا بشه

دريا بشه اين دو چشم پر آبم

روزي که بختم باز بشه

پيدا بشه اون که اومد به خوابم

مي رفت و آتش به دلم مي زد نگاهش

 

لينک دانلود ـ عهديه

لينک دانلود ـ الهه

لينک دانلود ـ حامد فولاد قلمپیچک