تاريخ : چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ | 17:27 | نویسنده : مجتبي

تصنيف: ها ليلي

خواننده: مهسا وحدت

آلبوم: آوازهايي از باغ ايراني

شعر: حافظ شيرازي

 

المنة لله که در ميکده باز است

زان رو که مرا بر در او روي نياز است

حقيقت نه مجاز است، در ميکده باز است

که اين قصه دراز است

ـ

بار دل مجنون و خم طره ي ليلي

ها ليلي ها ليلي ها ليلي

رخساره ي محمود و کف پاي اياز است

حقيقت نه مجاز است، در ميکده باز است

که اين قصه دراز است

ـ

رازي که بر غير نگفتيم و نگوييم

با دوست بگوييم که او محرم راز است

ـ

شعر کامل

المنه لله که در ميکده باز است         زان رو که مرا بر در او روي نياز است

خمها همه در جوش و خروشند ز مستي       وان مي که در آن جاست حقيقت نه مجاز است

از وي همه مستي و غرور است و تکبر       وز ما همه بيچارگي و عجز و نياز است

رازي که بر غير نگفتيم و نگوييم         با دوست بگوييم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان      کوته نتوان کرد که اين قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره ليلي          رخساره محمود و کف پاي اياز است

بردوختهام ديده چو باز از همه عالم         تا ديده من بر رخ زيباي تو باز است

در کعبه کوي تو هر آن کس که بيايد      از قبله ابروي تو در عين نماز است

اي مجلسيان سوز دل حافظ مسکين      از شمع بپرسيد که در سوز و گداز است

 

حافظ شيرازي

 

دانلود Download

 پیچک