تاريخ : شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ | 13:15 | نویسنده : مجتبي

شد خزان

خواننده: جواد بديع زاده

شعر: رهي معيري

 

شد خزان گلشن آشنايي              بازم آتش به جان زد جدايي

عمر من اي گل طي شد بهر تو                  وز تو نديدم جز بد عهدي و بي وفايي

با تو وفا کردم ، تا به تنم جان بود عشق و وفا داري ، با تو چه دارد سود

آفت خرمن مهر و وفايي  نو گل گلشن جور و جفايي

از دل سنگت آه

دلم از غم خونين است    روش بختم اين است

  از جام غم مستم                دشمن مي پرستم

  تا هستم

تو مست از مي به چمن   چون گل خندان     از مستي بر گريه من

                           با دگران در گلشن نوشي مي          من ز فراغت ناله کنم تا کي؟

تو و مي چون لاله کشيدنها          من و چون گل جامه دريدنها         به رقيبان خاري ديدنها

دلم از غم خون کردي      چه بگويم چون کردي

دردم افزون کردي

برو اي از مهر و وفا عاري  برو اي عاري ز وفاداري

که شکستي چون زلفت عهد مرا

دريغ و درد از عمرم         که در وفايت شد طي

ستم به ياران تا چند        جفا به عاشق تا کي

نمي کني اي گل يک دم يادم        که همچو اشک از چشمت افتادم

آه از دل تو

گر چه ز محنت خوارم کردي                    با غم و حسرت يارم کردي

مهر تو دارم باز

بکن اي گل با من                        (هر چه تواني ناز)2

کز عشقت مي سوزم بازپیچک