تاريخ : دوشنبه یکم مرداد ۱۳۸۶ | 10:3 | نویسنده : مجتبي

خواننده: استاد شجريان

غزل سعدي

آهنگ: داريوش پيرنياکان

آلبوم: ياد ايام

 

سلسله موي دوست حلقه دام بلاست

هر که در اين حلقه نيست فارغ ار اين ماجراست

دل شده ي پايبند گردن جان در کمند

زهره گفتار نه کاين چه سبب وان چراست؟

گر بزنندم به تيغ در نظرش بي دريغ

ديدن او يک نظر صد چو منش خون بهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حيف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

گر بنوازي به لطف ور بگدازي به قهر

حکم تو بر من رواست زجر تو بر من رواست

 

 پیچک