تاريخ : دوشنبه چهارم تیر ۱۳۸۶ | 14:36 | نویسنده : مجتبي

خواننده : محمدرضا شجريان

آهنگ ساز و نوازنده سنتور: استاد پرويز مشکاتيان

دستگاه: نوا

جان جهان دوش کجا بوده اي

ني غلطم در دل ما بوده اي

آه که من دوش چه سان بوده ام

آه که تو دوش که را بوده اي

رشک برم کاش قبا بودمي

چون که در آغوش قبا بوده اي

زهره ندارم که بگويم ترا

بي من بيچاره کجا بوده اي

آينه اي رنگ تو عکس کسيست

تو ز همه رنگ جدا بوده اي

رنگ رخ خوب تو آخر گواست

در حرم در حرم

در حرم لطف خدا بوده اي

 پیچک