تاريخ : یکشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۶ | 12:0 | نویسنده : مجتبي

« ديگه عاشق شدن فايده نداره »

خواننده: کورس سرهنگ زاده

 

ديگه عاشق شدن ناز کشيدن فايده نداره ، نداره

ديگه دنبال آهو دويدن فايده نداره ، نداره

چرا اين در و اون در مي زني اي دل غافل

ديگه دل بستن و دل بريدن فايده نداره ، نداره

وقتي ، اي دل ، به گيسوي پريشون مي رسي خودتو نگه دار

وقتي ، اي دل ، به چشمون غزل خون مي رسي (خودتو نگه دار)2

(اي دل ديگه بال و پر نداري ، داري پير مي شي و خبر نداري)2

وقتي ، اي دل ، به گيسوي پريشون مي رسي خودتو نگه دار

وقتي ، اي دل ، به چشمون غزل خون مي رسي (خودتو نگه دار)2

 

 

 پیچک