تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۸۸ | 23:19 | نویسنده : مجتبي

تصنيف : آئين وفا

خواننده : مرضيه

 

تو مرا به خدا نشناسي چون خار بيابان در چشم تو خارم

چه کنم چه کنم ز فراقت کو راه گريزم کو پاي فرارم

بروم بروم به مکاني کز چشم تو ديگر پوشيده بمانم

بروم بروم که از اين پس جور تو نبينم کار تو ندانم

تو چه داني آئين وفا در دنيا چگونه شد افسانه

شمع دگري کي سوزد به ماتم پروانه

آتش به سرم افکندي

خبر نداري ز يار ديوانه

نظر نداري مگر به بيگانه

به نامرادي رفتم

نديده شادي رفتم

ز محفل آن سر شکسته پيمانه

کنون ز حال من خبر شدي يا نه

ز تو غير جفايت کي ديدم

سخني ز محبت نشنيدم

تو مرا به خدا نشناسي چون خار بيابان در چشم تو خارم

چه کنم چه کنم ز فراقت کو راه گريزم کو پاي فرارم

بروم بروم به مکاني کز چشم تو ديگر پوشيده بمانم

بروم بروم که از اين پس جور تو نبينم کار تو ندانم

 

 پیچک